Aanmelden voor ParlanPanel

Cliënten vanaf 12 jaar van Parlan, De Praktijk en Transferium Jeugdzorg, hun gezinsleden en ouders/verzorgers en ook pleegkinderen vanaf 12 jaar en hun eigen ouders, kunnen deelnemen aan het ParlanPanel. Dat kan tot 2 jaar na beëindiging van de zorg.
Onze onderzoekspartner Linkin Business checkt bij aanmelding en daarna 1 keer per jaar of een ParlanPanellid aan deze voorwaarden voldoet.
Na ontvangst van onderstaand formulier sturen we een paar keer per jaar een enquête met een beperkt aantal vragen toe. Met de antwoorden kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van deze gegevens voor maximaal 2 jaar. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Privacy policy