Resultaten onderzoek beeldvorming

Een aantal cliënten gaf aan last te hebben van negatieve berichtgeving in de media over jeugdzorg. Dit vierde ParlanPanel vroeg naar de beeldvorming van cliënten over Parlan. Ook is gevraagd wat zij vinden van de voorgenomen fusie met Stichting De Praktijk.
Het aantal deelnemers rechtvaardigt het nog niet om ‘harde’ conclusies uit de resultaten trekken. Wel maken we naar aanleiding van de resultaten afspraken met onszelf.

Ruim de helft vindt onze hulpverleners de belangrijkste bron van informatie. Ruim een kwart www.parlan.nl. Nog eens een kwart ontvangt informatie via andere kanalen. Dat zijn dan vooral (in volgorde): familie/vrienden/buren, media en social media.
De beeldvorming over Parlan wordt bij bijna tweederde bepaald door de ontvangen hulp en daarnaast door: Parlan.nl en media (krant, internet, tv) (beide een kwart).
AFSPRAAK: Wij zorgen dat onze hulpverleners en onze mediakanalen over de juiste informatie beschikken, opdat cliënten goed geïnformeerd worden.

Driekwart van de panelleden is het eens met de stelling “Parlan is een organisatie die samen met cliënten naar oplossingen zoekt.”
- Dingen gebeuren altijd in overleg, ik geef zelf aan wat ik nodig heb en daar borduurt mijn hulpverlener op voort. Samen met mij.
- De hulpverleenster waar wij mee te maken hebben doet erg haar best om alles goed te laten verlopen maar ben het niet altijd met haar eens. Zij ziet de fouten van het pleeggezin niet of wil ze niet zien!


Wij vroegen: “Parlan erkent in berichtgeving fouten en benoemt ook successen. Tegenover negatieve berichten zetten wij graag een positief verhaal. Wat vindt u daarvan?”
Ruim 80% van de panelleden vindt van wel.
De anderen vinden aan een andere reactie handiger, bijvoorbeeld:
- Door positieve dingen te benadrukken, bagatelliseer je het negatieve. Gewoon erkennen dat je fout zat, zonder meteen op positieve dingen te wijzen komt op mij geloofwaardiger over
AFSPRAAK: In reacties op negatieve berichtgeving erkennen we onze fouten en wegen af wanneer we wel of niet successen benoemen.

Een kwart van de panelleden wist van de voorgenomen fusie met Stichting De Praktijk. De panelleden willen het liefst meer horen via een digitale nieuwsbrief, een brief of via de website.
AFSPRAAK: Wij nemen dit gegeven mee in onze toekomstige berichtgeving.

Genoemde positieve gevolgen van de fusie:
- Snellere behandelingen .Sneller effect/verbeteringen (2x)
- Snellere diagnose mogelijk bij
- Pychische hulp dichterbij, hoop ik
- Meer mogelijkheden om nieuwe oplossingen te vinden (2x)
- Ik hoop meer ZZP aan het werk; kleinschalige zorg
- Doelgerichter werken en niet parallel aan een zaak werken.
- Mensen nog beter de begeleiding bieden die nodig is.

Verwachte negatieve gevolgen:
- Als een gemeente een probleem heeft met een afdeling van de nieuwe organisatie komt de andere hulp door die organisatie ook onder druk te staan. De gemeente gaat dan eerder naar een concurrent op zoek.
- Snellere gedwongen hulpverlening, waar het helemaal niet of nog niet nodig is
- Nog meer overleg met verschillende partijen, zodat het weer meer opstroopt.
- Minder persoonlijk contact.
- Zal dit niet te log worden?
- De kinderen verdwijnen in de grote massa en worden duidelijk het slachtoffer van deze grote veranderingen.
- Verlies van werkgelegenheid.

winter 2015