Resultaten onderzoek Bereikbaarheid

Het ParlanPanel is nog in opbouw en daarmee het aantal deelnemers niet al te groot. We willen daarom geen ‘harde’ conclusies uit de resultaten trekken. De eerste peiling ging over bereikbaarheid. Onder bereikbaarheid verstaan wij in dit geval het contact met Parlan.

Onze cliënten hebben het liefst contact via de telefoon of per e-mail, gevolgd door schriftelijk contact of een persoonlijk gesprek. Cliënten willen tenminste 1 keer in de zes weken contact hebben.
Uit de enquête blijkt dat het merendeel zich in de contacten serieus genomen voelt. Een derde heeft dat gevoel minder.

Parlan heeft meerdere afdelingen en hulpverleners. Het is belangrijk dat cliënten makkelijk over deze contactgegevens beschikken. Een derde zoekt de gegevens op in de cliënteninformatiemap. Tweederde heeft de contactgegevens in hun agenda gezet of in hun mobiel.

Als een cliënt een vraag heeft biedt de website vaak uitkomst. Twee derde is tevreden met deze informatiebron.

Op de vraag “Wanneer moet uw hulpverlener bereikbaar zijn?” komen antwoorden variërend van: tussen 09:00 en 17:00, tussen 08:00 en 20:00 en 24 uur per dag.
Is de hulpverlener niet bereikbaar via de telefoon, dan wordt er teruggebeld op een ander tijdstip of wordt een e-mail gestuurd.

Aan het ParlanPanel worden thema’s voorgelegd die belangrijk zijn voor onze zorgverlening. Gevraagd om welke thema’s interessant zijn om voor te leggen worden genoemd: beleid, klantvriendelijkheid, doortastendheid, missie en visie, pleegzorgbegeleiding.

Herfst 2013