Resultaten onderzoek Cliëntenparticipatie

De tweede peiling ging over cliëntenparticipatie. Cliëntenparticipatie houdt in dat Parlan cliënten uitnodigt om mee te denken, advies te geven en invloed te hebben op het beleid en de hulp van Parlan. Cliëntenparticipatie is er in veel vormen, bijvoorbeeld een overleg over de behandeling van een kind, een huisvergadering, een oudercommissie, een jongerenraad, een themabijeenkomst, een cliëntenraad etc.
Wij willen graag weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe wij hen het beste kunnen betrekken bij de ontwikkelingen binnen Parlan.

Het aantal deelnemers rechtvaardigt het nog niet om ‘harde’ conclusies uit de resultaten trekken. Wel maken we naar aanleiding van de resultaten afspraken met onszelf.

Wij vroegen het ParlanPanel welke van de zes kernwaarden van Parlan het belangrijkst zijn. Bijna driekwart van de ParlanPanelleden zetten ‘Betrouwbaar: Onze hulp is op tijd, herkenbaar en betrouwbaar’ en ‘Eigen kracht: De hulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, opvoeders en hun omgeving’ op een gedeelde eerste plaats.
AFSPRAAK: Dit gegeven gebruiken wij in de toekomst bij communicatie over de kernwaarden van Parlan.

Ruim de helft van onze cliënten noemen een persoonlijk gesprek en de website als beste middel om hun mening te geven. Zo’n persoonlijk gesprek voert 80% van de cliënten het liefst met zijn of haar eigen hulpverlener. De rest doet dat graag met de wethouder uit de woonplaats.
AFSPRAAK: Parlan richt zich met het ParlanPanel digitaal tot cliënten, daarnaast is een cliëntenraad in ontwikkeling waarin we persoonlijk met cliënten in gesprek gaan. Parlan blijft op zoek naar andere manieren om cliënten hun mening te vragen. Deze informatie helpt daarbij.

Parlan bouwt aan een beveiligde website voor cliëntdossiers. Bijna tweederde van het ParlanPanel wil graag toegang tot het eigen dossier. Zij delen het persoonlijk dossier het liefst met de hulpverlener van Parlan (70%) of met de huisarts (50%). Dit laatste is opvallend, maar ook logisch: de huisarts is vaak een vertrouwenspersoon voor het gezin.
AFSPRAAK: Parlan neemt dit mee in de ontwikkeling van het digitaal cliëntendossier.

Hoewel onze cliënten graag digitaal toegang hebben tot het eigen dossier maakt een derde zich zorgen over de veiligheid van persoonlijke gegevens. 40% maakt zich een beetje zorgen.
AFSPRAAK: De veiligheid van persoonlijke gegevens krijgt bij het bouwen van de beveiligde website voor cliëntdossiers veel aandacht. Parlan houdt hierover cliënten op de hoogte.
 

voorjaar 2014