Resultaten onderzoek Morele dilemma's

Het thema van dit zesde ParlanPanel was 'morele dilemma's'. Bijvoorbeeld: ‘het klikt niet met mijn hulpverlener, wat zal ik doen?’ of ‘Ik vermoed dat er ook financiële problemen in dit gezin zijn, maar kan ik dat al bespreekbaar maken’?

We legden het ParlanPanel een aantal dllemma's voor. Ruim de ruim helft van de ParlanPanelleden heeft de peiling ingevuld. Het aantal is nog niet groot genoeg om ‘harde’ te conclusies trekken.
Hieronder een samenvatting van de resultaten.

U krijgt hulp van Parlan en ontvangt een uitnodiging voor een eerste gesprek. Uit de brief blijkt dat u de hulpverlener kent; dat is Ria, de buurvrouw van uw moeder die u regelmatig bij uw moeder tegen komt. Wat doet u?

Meer dan de helft van de ParlanPanel leden neemt contact op met Parlan en iets meer dan een kwart bespreekt het met de hulpverlener Ria.
 

Parlan wil de website vernieuwen en vraagt of het een leuke foto van uw kind, gemaakt op een feestje bij de afdeling van Parlan waar u hulp krijgt, mag gebruiken. Vindt u dat goed?

Bijna driekwart geen toestemming geeft voor publicatie van foto’s.
AFSPRAAK (bestaand): Als Parlan een foto wil gebruiken vragen we altijd eerst om toestemming.
 

Er is een tekort aan pleeggezinnen. Parlan plaatst o.a. advertenties op Facebook. Hiervoor gebruiken ze echte verhalen van kinderen maar dan anoniem gemaakt. Vindt u dat goed?

Acht op de tien vinden dit goed kunnen.
 

AFSPRAAK: Zowel Pleegzorg Nederland als Parlan bekijken goed op welke manier dat het beste kan. Als wij echte verhalen gebruiken, zullen we van tevoren toestemming aan belanghebbenden vragen, nooit echte namen en afbeeldingen plaatsen en de tekst zo schrijven dat de anonimiteit gewaarborgd blijft.
 

U hoort dat een moeder van school pleegouder gaat worden. U heeft eerder gehoord dat zij een wietplantage op zolder zou hebben. Wat doet u?

Bijna 9 van de 10 nemen contact op met Parlan als er een vermoeden is dat een pleeggezin niet passend is.

AFSPRAAK (bestaand): Voordat een gezin daadwerkelijk pleeggezin wordt, doet Pleegzorg Parlan aan selectie, screening en training.
 

U ontvangt al een tijdje hulp van Parlan vanwege de moeizame relatie met uw dochter. Afgelopen weekend kregen jullie ruzie en heeft u haar een klap gegeven. Wat doet u?

Bijna 2 op de 3 gaan het bespreken met hun hulpverlener.
 

Een homostel met kinderen krijgt jeugdhulp. De hulpverlener is tegen homofilie vanwege zijn geloof. Wat vindt u?

43% vindt dat er een andere hulpverlener moet komen. 29% vind dat het gezin en de hulpverlener er samen uit moeten komen.
 

Wat heeft u liever:
Een hulpverlener die doet wat hij zegt
Een hulpverlener die zich aan de wet houdt

Bijna negen op de tien panelleden hebben liever dat een hulpverlener zich aan zijn of haar woord houdt.
 

Tijdens een gesprek met uw hulpverlener wordt u emotioneel. Wat moet de hulpverlener doen?

Veel genoemde antwoorden zijn: troosten, luisteren, begrip hebben, in de gaten houden of voortzetten van het gesprek gewenst is, en samen naar een oplossing zoeken.
 

Een gezin van Parlan ontvangt een uitkering. De moeder van het gezin klust er zwart bij. De hulpverlener weet dit. Wat moet de hulpverlener doen?

Tweederde van de panelleden vindt dat de hulpverlener een dergelijke situatie met het gezin moet bespreken. Een kwart vindt dat Parlan hier niets mee moet doen.
 

Samen met Parlan heeft u eindelijk een goed lopende omgangsregeling afgesproken. Als uw ex-partner de kinderen met de auto komt halen ruikt u een dranklucht. Wat doet u?

Als een omgangsregeling moeilijk tot stand is gekomen is het niet altijd makkelijk om zaken over die omgang te bespreken. Toch bespreekt bijna tweederde van de Parlan Panelleden het met zijn of haar ex-partner als er sprake is van alcoholgebruik. De rest bespreekt het met de hulpverlener.
 

Conclusie

Deze vragenlijst geeft een idee hoe onze cliënten met bepaalde dilemma’s omgaan. Opvallend is dat de panelleden bijna altijd een antwoord kiezen, terwijl bij dilemma’s het vaak juist moeilijk kiezen is.
Oplossingen worden vaak gezocht in contact; het bespreken met hulpverlener en/of andere betrokkenen.

De resultaten en opmerkingen wijzen Parlan erop hoe belangrijk bijvoorbeeld omgaan met privacy is (zoals bij de foto’s), een goede match met een hulpverlener en het woord houden van deze hulpverlener.

Voorjaar 2017