Resultaten onderzoek Opvoeding

Opvoeden van kinderen is een ingewikkelde en langdurige taak die ouders doorgaans prima aankunnen. Parlan staat ouders bij als opvoeden niet lukt. Wij willen in dat geval graag goed aansluiten bij wat cliënten belangrijk vinden bij het opvoeden van kinderen. En ook van hoe we daarbij het beste kunnen ondersteunen. Daarom was het onderwerp van dit vijfde ParlanPanel Opvoeding.

De kijk van ouders op opvoeding wordt het meest bepaald door:
1. Eigen ervaring
2. Vrienden/familie
3. School

Ruim 12,5% vindt het heel belangrijk dat een kind doet wat hij/zij zegt. Driekwart vindt dat minder belangrijk tot bijna niet belangrijk.

De ParlanPanelleden vinden dat een kind het meeste leert van:
1. Goede voorbeelden
2. Dingen die hij/zij doet
3. Eigen fouten

Drie op de vier panelleden geven andere ouders wel eens opvoedtips.  

De vaardigheden die het belangrijkst worden gevonden zijn:
1. Liefde geven (bijna 90%)
2. Geduld
3. Empathie.

Consequenter zijn 38%), meer samen met de kinderen dingen doen (26%) en gezonder eten (13%) zijn  factoren het ParlanPanel wil verbeteren om beter op te voeden.

Gemiddeld mogen de kinderen van onze panelleden 1,5 uur per dag TV kijken. Alle ouders geven aan dat kinderen sommige TV- of internetprogramma’s niet mogen zien. Voorbeelden:
‘Ouder dan hun leeftijd . Geweld enz.’
‘Seks, als ze nog te jong zijn’
‘Films met geweld en brutale schadelijke taal wil ik absoluut niet in huis zien
‘Leeftijd gebonden’

De belangrijkste afspraken tussen ouder en kind gaan over
1. Vrienden en drugs
2. Tijd van thuiskomen en internet
3. Alcohol

De thema’s die de mensen het belangrijkst vinden in hun opvoeding zijn:
1. Respect
2. Zelfstandigheid
3. Zelfvertrouwen

De personen die als eerste gebeld worden bij problemen in de opvoeding zijn:
‘Mijn man’
‘Mijn moeder’
‘De buuf’

Voorbeelden van tips die panelleden geven:
‘Ben er niet voor om andere ouders een tip te geven’
‘Vrijlaten
Sleur die kinderen niet zo van hot naar her’

‘Ritme regelmaat en luister naar je kind’
‘ liefde ,aandacht respect, regels’

Een meerderheid van de panelleden wil dat de aanpak van hun hulpverlener aansluit bij hun manier van opvoeden. Daarnaast wil ook een deel dat de hulpverlener nieuwe manieren van opvoeden laat zien.
Er wordt ook aangegeven dat hulpverleners er iets van mag zeggen als ze het niet goed doen, zij hoeven er niet om heen te draaien.

Voorbeelden genoemd worden bij de vraag hoe we het beste kunnen ondersteunen in de opvoeding.
‘Zo veel mogelijk mijn eigen ding laten doen, maar op de achtergrond blijven’
‘Door niet zo te zeuren’
‘Ga zo door met de gezinshuizen’
‘Zoveel mogelijk achter je staan en tips en tops geven is altijd handig’
‘Zorg voor minder wisselingen van hulpverleners. Telkens geven zij andere adviezen’

najaar 2016